Czy realizacja inwestycji budowlanej nie mającej charakteru produkcyjnego/przemysłowego przez właściciela sąsiedniej działki może zablokować powstanie elektrowni?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2020 r.

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji dotyczącej budowy i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1000 kW (elektrownia słoneczna) na działce o pow. 2, 8 ha mającej przeznaczenie rolnicze (ale nie w klasach I-III). Właściciel sąsiedniej działki sprzeciwia się realizacji tej inwestycji powołując następujące kwestie: 1) w otoczeniu znajdują się jedynie działki o przeznaczeniu rolniczym (brak działek o podobnej do elektrowni funkcji i przeznaczeniu), a w bezpośrednim sąsiedztwie brak zabudowy, 2) budowa elektrowni spowoduje niedopuszczalną zmianę funkcji terenu - z rolnej na przemysłową, 3) wydanie decyzji i budowa elektrowni w bezpośrednim sąsiedztwie spowoduje ograniczenia w korzystaniu z jego nieruchomości (planowane własne inwestycje budowlane, jednak nie o charakterze produkcyjnym) i spadek jej wartości.

1. Czy organ może odmówić wydania decyzji WZ powołując się na ww. argumenty sąsiada sprzeciwiającego się inwestycji, jeżeli spełnione są przesłanki z art. 61 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) – dalej u.p.z.p.?

Jakie mogą być ewentualnie inne argumenty do wydania decyzji odmownej?

2. Czy uprzednie uzyskanie przez właściciela sąsiedniej działki decyzji WZ dotyczącej inwestycji budowlanej nie mającej charakteru produkcyjnego/przemysłowego ma jakieś znaczenie dla wydania decyzji WZ dotyczącej elektrowni?

3. Czy realizacja własnej inwestycji budowlanej nie mającej charakteru produkcyjnego/przemysłowego przez właściciela sąsiedniej działki może na zasadzie pierwszeństwa zablokować powstanie elektrowni?

4. Czy sąsiedztwo farmy fotowoltaicznej ograniczy możliwość uzyskania warunków zabudowy dotyczących sąsiedniej działki i obejmujących budowę domu mieszkalnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX