Czy RDOŚ prawidłowo odmówił uzgodnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do gminy. Planowane przedsięwzięcie podlegało pod obowiązek przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia. Gmina po przeanalizowaniu oddziaływania nałożyła na inwestora obowiązek przygotowania raportu. W tym samym czasie inwestor podjął decyzję o zwiększeniu skali przedsięwzięcia i dla większych parametrów przygotował i złożył raport. Po zwiększeniu inwestycja zaczęła podlegać pod raport. Inwestor otrzymał odmowę uzgodnień z RDOŚ. Urząd twierdzi, że jest to inne przedsięwzięcie o większej skali.

Czy prawidłowo postąpił RDOŚ?

Co w takiej sytuacji może zrobić inwestor?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX