Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o. organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska - rdoś.

Czy zapis tego przepisu należy rozmieć w ten sposób, że rdoś jest właściwy zawsze dla terenów zamkniętych bez względu na to, czy tereny zamknięte ustalił Minister Obrony czy Minister Infrastruktury?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?