Czy radny posiada prawo do składania interpelacji i zapytań co do wykonania przez gminę zadań z zakresu wypłaty dodatku węglowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zygmunt Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Radny rady gminy złożył na piśmie interpelację, zaadresowaną na kierownika GOPS-u za pośrednictwem przewodniczącego rady gminy. Interpelacja tego samego dnia została przekazana przez przewodniczącego do wójta, który przekazał ją następnie kierownikowi GOPS-u. Interpelacja dotyczy szczegółowego sprawozdania z działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej w sprawie dodatku węglowego za rok 2022. Chodzi głównie o rozpatrywanie wniosków oraz wypłatę środków po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym. Radny zadał pytania o ilość wniosków, ilość wydanych informacji i decyzji, w tym odmownych. Ponadto "ile rodzin naszej gminy GOPS pozbawił prawa do odwołania" wysyłając informacje o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Oczywiście pytania o to z jakich źródeł zostały wypłacone świadczenia, te które po odwołaniu (takie też były) przyznał organ II instancji. Poza tym prosi o informację o kosztach wydanych w tych sprawach na wywiady, korespondencję itp.

Jak się odnieść do takiej interpelacji? Czy przekazać informację wójtowi, który odpowie na interpelację?

Czy świadczenia, które były realizacją zadania zleconego traktować w kategorii "spraw dotyczących gminy"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX