Czy rada miejska zobowiązana jest do przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i... - OpenLEX

Czy rada miejska zobowiązana jest do przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zygmunt Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rada miejska zobowiązana jest zgodnie z art. 253 k.p.a. do przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach?

Zapytanie wynika z faktu, iż jest to organ kolegialny i kto miałby w jego imieniu realizować zapis art. 253 k.p.a. W naszej opinii przewodniczący rady nie jest organem i nie posiada upoważnienia do realizacji ww. przepisu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX