Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie nawiązuje do odpowiedzi QA1387346 OPS może być w imieniu gminy realizatorem "Gminnego Programu Senioralnego".

W odpowiedzi zasygnalizowano, że zasady finansowania powinny wynikać z uchwały ustanawiającej Program.

Czy następujące rozwiązanie jest dopuszczalne z punktu widzenia prawa?

W Programie, który jest kilkuletni zostanie ustalone, że gmina co roku przeznacza jakąś kwotę tworząc tzw. Fundusz Senioralny przeznaczony na wspieranie inicjatyw senioralnych grup formalnych i nieformalnych. Fundusz ten będzie przekazywany do dyspozycji OPS jako realizatora tej części "Gminnego Programu Senioralnego" (w rozdz. 85 295 ?). OPS przyjmuje od grup senioralnych (stowarzyszeń i grup nieformalnych) propozycje działań na dany rok wraz z kosztorysem. Przedstawiciel OPS i przedstawiciel środowiska seniorów dokonują przeglądu propozycji (pisemne wnioski/podania). Powstaje Harmonogram działań/Preliminarz wydatków na dany rok w ramach kwoty Funduszu, z wyszczególnieniem "kto, co zrealizuje i za ile". Po wykonaniu, organizacja lub grupa nieformalna przedkłada OPS krótkie sprawozdanie, listę uczestników biorących udział w zadaniu oraz faktury (f-ry na OPS). A OPS płaci je ze środków uzyskanych na Fundusz Senioralny.

Czy ten Fundusz wymaga w budżecie jakiegoś specjalnego oznaczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?