Czy rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie wykluczenia lub ograniczenia odbioru odpadów ulegających biodegradacji sprzed posesji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina ma problem z odpadami pochodzącymi z ogrodów i parków, czyli z odpadami zielonymi, np. trawa, gałęzie. Mieszkańcy mają duże ogrody i oddają odpady zielone po 30 worków, co trzy tygodnie. Jesteśmy zawalani odpadami zielonymi. Ponadto mamy objęte systemem gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałe, tj. domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, które płacą opłatę ryczałtową za odbiór odpadów w wysokości 206 zł, a odpady z ogrodów zielonych oddają po 10-30 worków, co bardzo mocno obciąża finansowo gminę.

Jak powyższej sytuacji zaradzić?

Czy w ogóle można zabronić oddawania z miejsca wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji (zielonych), zapewniając ich odbiór tylko w PSZOK?

W związku z powyższym czy gmina może podjąć uchwałę w sprawie wykluczenia lub ograniczenia odbioru odpadów ulegających biodegradacji (zielonych) sprzed posesji?

Odpady kuchenne odbierane bandą z miejsc ich wytwarzania bez ograniczeń. W PSZOK będzie można również oddawać bez ograniczeń odpady zielone i ogrodowe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX