Czy rada gminy może podjąć uchwałę o odstąpieniu od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, gdy dzierżawca korzysta z nieruchomości co najmniej 10 lat?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n., rada gminy może podjąć uchwałę o odstąpieniu od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, w przypadku gdy wieloletni dzierżawca korzysta z nieruchomości gruntowej na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat, zaś zabudowa (garaż) została zrealizowana przez przedsiębiorstwo państwowe w czasie, gdy grunt stanowił własność Skarbu Państwa, w celu przekazania garażu w użytkowanie temuż dzierżawcy w zamian za wybudowany z jego środków i wyburzony w związku z budową szpitala boks garażowy?

Zgodnie z umową, przedmiotem dzierżawy jest grunt zabudowany garażem. Czynsz dzierżawny ustalony został na podstawie zarządzenia Prezydenta, wg stawek obowiązujących za grunt pod garażem. Jest to kolejna umowa zawarta z tym samym dzierżawcą. Nieruchomość na mocy ustawy z 10.05.1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. nr 32 poz. 191) stała się z mocy prawa mieniem gminnym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX