Czy Rada Gminy jest organem właściwym do uchwalenia mpzp, na działkach, przez które przebiegają linie kolejowe uznane jako tereny zamknięte?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 29 sierpnia 2023 r.

PYTANIE

Czy Rada Gminy jest organem właściwym do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na działkach, przez które przebiegają linie kolejowe uznane jako tereny zamknięte (znajdują się one w wykazie działek w załączniku do decyzji Nr 14 Ministra Infrastruktury z 18.09.2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe)?

Czy takie tereny są terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX