Czy PZP reguluje kwestię terminu, w którym zamawiający może ogłosić ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w związku z wcześniejszym unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia na ten sam przedmiot zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 PZP wpłynęły 2 oferty. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 255 pkt 2 PZP, gdyż wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu /jedna na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP, druga na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 PZP.

Kiedy zamawiający może ogłosić następne postępowanie na ten sam przedmiot zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX