Czy PSZOK powinien mieć regulamin określający zasady świadczenia usług?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy PSZOK powinien mieć regulamin określający zasady świadczenia usług?

Spółka komunalna wygrała przetarg na obsługę PSZOK, Gmina posiada uchwałę rady w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, gdzie są wskazane szczegółowe informacje o działalności PSZOK i sposobu świadczenia usługi. Spółka komunalna, która wygrała przetarg, zwróciła się do wójta o zatwierdzenie regulaminu PSZOK w oparciu o art. 13 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

Czy wójt musi zatwierdzać ten regulamin, skoro w większości powiela on zapisy uchwały, czy taki regulamin w przypadku obowiązywania uchwały w ogóle musi być?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX