Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 października 2015 r.
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

W okresie otrzymywania zasiłku stałego od miesiąca kwietnia 2015 r. klient nabył prawo do świadczeń rehabilitacyjnych na 6 miesięcy. 19 czerwca 2015 r. otrzymał decyzję ZUS w przedmiotowe sprawie. W dniu 30 czerwca 2015 r. za okres od 6 marca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. świadczenie rehabilitacyjne zostało wypłacone już po wypłacie zasiłku stałego z OPS-u. O fakcie otrzymania decyzji z ZUS i wypłacie świadczeń rehabilitacyjnych GOPS uzyskał informację w lipcu br. przed dniem wypłaty zasiłku stałego za miesiąc lipiec 2015 r., który nie został mu wypłacony.

Od jakiego okresu czasu należy uznać zasiłek stały za świadczenie nienależnie pobrane i domagać się jego zwrotu?

Czy świadczenie rehabilitacyjne podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 99 ustawy o pomocy społecznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?