Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca w układzie zbiorowym chce wprowadzić nowy regulamin premiowania zawierający trzy składniki motywacyjne: premię regulaminową, premię uznaniową i premię zadaniową. Premia uznaniowa i zadaniowa nie budzi zastrzeżeń. Budzi je premia regulaminowa. Określa warunki jej przyznawania: przysługuje za terminowe i należyte wykonywanie obowiązków, jest wypłacana comiesięcznie w stałym procencie od wynagrodzenia brutto (10%), określa, kto może być jej pozbawiony (nietrzeźwość, nie wykonywanie zadań, porzucenie pracy itp.). Regulamin wprowadza jednak dość nieostry zapis, że premia regulaminowa uzależniona jest od sytuacji finansowej firmy. Pracownicy nie mają dostępu do takich informacji i oczekiwaliby każdego miesiąca wypłacenia wskazanych 10%.

Jak w umowie o pracę zawrzeć ten składnik wynagrodzenia obarczony niepewnością finansową firmy?

Czy uzależnienie premii regulaminowej od kondycji finansowej firmy jest w ogóle możliwe?

W jaki sposób należałoby poinformować comiesięcznie pracowników o pozbawieniu ich tej premii?

Czy w takiej sytuacji pracownik może odwołać się do sądu pracy o wypłatę premii regulaminowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?