Czy przyznanie osobie bezdomnej świadczenia w postaci schronienia wraz z usługami opiekuńczymi wymaga podpisania przez osobę bezdomną kontraktu socjalnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X (osoba bezdomna) został skierowany na podstawie decyzji administracyjnej przyznającej mu schronienie w formie tymczasowego pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w związku z tym, że ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Decyzja została wydana przez gminę ostatniego zameldowania na pobyt stały Pana X, natomiast placówka, do której został skierowany, znajduje się na terenie innej gminy.

Czy zachodzi konieczność zawarcia kontraktu socjalnego przez pracownika socjalnego schroniska, a więc właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby, podkreślając, że Pan X przebywa w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX