Czy przyznane świadczenie rodzicielskie, które dopiero będzie wypłacone liczyć do dochodu o przyznanie pomocy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 5 lutego osoba złożyła wniosek o przyznanie pomocy.

W miesiącu styczniu urodziła syna. Świadczenie rodzicielskie będzie wypłacone 26 lutego.

Czy przyznane świadczenie rodzicielskie, które dopiero będzie wypłacone liczyć do dochodu o przyznanie pomocy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access