Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 8 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zgodnie z regulaminem otrzymał zgodę na podnoszenie kwalifikacji poprzez ukończenie studiów podyplomowych oraz dofinansowanie w wysokości 85% kosztów nauki, jednocześnie ww. pracownik ma zajęcie komornicze na dużą kwotę i co miesiąc otrzymuje 50% wynagrodzenia netto.

Czy pracodawca ma obowiązek zajęcia kwoty dofinansowania nauki?

Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Zajecie dotyczy: wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących za okres zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?