Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient w dniu 31.05.2019 r. złożył wniosek o przyznanie pomocy w formie zasiłku stałego. W oświadczeniu majątkowym zaznaczył, że nie posiada placów, działek, gospodarstwa rolnego. Pracownik socjalny wystąpił do Urzędu Gminy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o posiadaniu nieruchomości i liczbie hektarów przeliczeniowych będących jego własnością. W dniu 05.06.2019 r. do OPS wpłynęła odpowiedź na wniosek, z której wynika, że Klient jest współwłaścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni 1,2090 ha przeliczeniowego. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego Klient oświadczył, że nie posiada nieruchomości rolnej.

Poinformował również, że w dniu 07.05.2019 r. sprzedał nieruchomość i przedstawił akt notarialny, z którego wynika, że każdy z właścicieli otrzymał po 20.500,00 zł z tego tytułu.

Jak postąpić w opisanej sytuacji?

1. Czy przyznać zasiłek stały (biorąc pod uwagę dochód z miesiąca kwietnia 2019 r.) od 01.05.2019 r. na okres wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i po uprawomocnieniu uchylić decyzję o przyznaniu zasiłku stałego z dniem 01.06.2019 r. z powodu przekroczenia kryterium?

2. Przyznać zasiłek stały od 01.05.2019 r. - 31.05.2019 r. i w uzasadnieniu wskazać, że od czerwca 2019 r. zasiłek stały się nie należy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?