Czy przyznać zasiłek pielęgnacyjny na podstawie "starego" orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, mając na uwadze art. 15h ustawy covidowej, a więc uznając, że jest ono nadal ważne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można przyznać osobie zasiłek pielęgnacyjny w następującej sytuacji?

Osoba pobierała w 2021 roku zasiłek na podstawie orzeczenia powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, którego ważność uległa przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy covidowej. W międzyczasie uzyskała prawo do dodatku pielęgnacyjnego, a wiec zasiłek pielęgnacyjny nie był już wypłacany.

Obecnie ponownie składa wniosek o zasiłek pielęgnacyjny (nie posiada już prawa do dodatku pielęgnacyjnego i nie składa do ZUS wniosku o nowe orzeczenie). Nie posiada nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Czy przyznać zasiłek pielęgnacyjny na podstawie "starego" orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, mając na uwadze art. 15h ustawy covidowej, a więc uznając, że jest ono nadal ważne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX