Czy przyznać świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelom Ukrainy za pozostały okres nieprzekraczający 120 dni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelom Ukrainy na osoby, które przekroczyły granicę 26.02.

We wniosku zaznaczono okres powyżej 120 dni (żadna z osób we wniosku nie kwalifikuje się do przedłużenia świadczenia). Wnioskodawcy zostały wypłacone świadczenia za okres 112 dni. W Źródle brak informacji, czy ktoś pobrał świadczenie na ww. osoby za te pozostałe 8 dni.

Czy przyznać świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelom Ukrainy za pozostały okres nieprzekraczający 120 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX