Czy przyznać świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie jedynie oświadczenia wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 7 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2018 r.

PYTANIE

Czy przyznać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Dnia 19.06.2018 r. Pan X złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na dzień złożenia wniosku Pan X nie posiadał zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z tego powodu, iż dotychczasowy Komornik Sądowy prowadzący postępowanie został zawieszony, a zastępujący go Komornik Sądowy informuje, iż w związku z brakiem dostępu do akt egzekucyjnych oraz systemu informatycznego w kancelarii zastępowanego Komornika nie ma możliwości wydania zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. W związku z tym, Pan X do wniosku dołączył załącznik ZFA-06, czyli oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów.

Czy w opisanej wyżej sytuacji, powinno zostać przyznane Panu X świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie jedynie oświadczenia wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów, czy też zawieszone postępowanie w związku z brakiem zaświadczenia od komornika do momentu uzyskania takiego zaświadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX