Czy przyznać świadczenie pielęgnacyjne na jedno dziecko (mające dłuższą ważność orzeczenia), a odmówić na drugie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 31.01.2024 r. dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na dwoje wychowanków legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami zawartymi w pkt 7 i 8.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, dyrektorowi placówki przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, jednak z art. 17 ust. 3e wynika, iż dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej nie przysługuje świadczenie w podwyższonej wysokości na drugą osobę. Również przepis art. 17 ust. 5 pkt 1 mówi, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Czy przyznać świadczenie pielęgnacyjne na jedno dziecko (mające dłuższą ważność orzeczenia), a odmówić na drugie?

Czy dyrektor powinien wskazać, na które dziecko chce pobierać świadczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX