Czy przyznać prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni, gdy brak możliwości przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital zwrócił się z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym na okres 90 dni pana X w związku z przebywaniem na SOR.

W piśmie wskazano adres zamieszkania oraz numer pesel. Pracownik socjalny udał się do miejsca wskazanego we wniosku. Na miejscu ustalono, że ww. nie zamieszkuje na terenie gminy, ustalono nowy adres zamieszkania i przekazano wniosek zgodnie z właściwością do gminy Y. Gminie Y nie udało się przeprowadzić wywiadu środowiskowego, pomimo wysłanej korespondencji oraz odwiedzin w miejscu zamieszkania.

Poinformowano szpital o braku możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w celu wydania decyzji przyznającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni. Jako powód podano brak możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Szpital poinformował, że brak przeprowadzenia wywiadu nie jest podstawą do odmowy przyznania świadczenia.

Mając na uwadze fakt, iż nie znamy sytuacji dochodowej ww. osoby, nie ma możliwości przyznania świadczenia w postaci ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX