Czy przyznać opiekunowi prawnemu jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na dzieci, które przebywają w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Domu Dziecka?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona postanowieniem sądu została ustanowiona opiekunem prawnym dla pięciorga rodzeństwa.

W ośrodku złożyła 5 wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. W formie wypłaty wnioskodawca wpisał nr konta Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Wszystkie dzieci przebywają w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Domu Dziecka.

Czy przyznać opiekunowi prawnemu jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na dzieci, które przebywają w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Domu Dziecka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX