Czy przyznać obywatelowi Rumunii, który ma zaświadczenie od wojewody o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, świadczenie 500+ i zasiłek rodzinny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatel Rumunii przebywający w Polsce składa wniosek o 500+ i zasiłek rodzinny na dzieci.

Posiada zaświadczenie od wojewody o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz ma nadany polski pesel. Dzieci uczęszczają do polskiej szkoły. Pan posiada ubezpieczenie europejskie.

Czy przyznać obywatelowi Rumunii, który ma zaświadczenie od wojewody o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, świadczenie 500+ i zasiłek rodzinny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX