Czy przyznać fundusz alimentacyjny na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu powództwa na czas trwania postępowania poprzez zasądzenie alimentów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postanowieniem z dnia 11 lutego 2022 Sąd Rejonowy w B. postanowił zabezpieczyć powództwo M. o zaspokojenie potrzeb rodziny w ten sposób, że zobowiązał S. do łożenia na rzecz rodziny kwoty po 3.000,00 zł miesięcznie.

Klauzula natychmiastowej wykonalności od 14 lutego 2022 r., Sąd Okręgowy w Ł. potwierdza, że 31 maja 2022 Pani M. wniosła o egzekucję alimentów na rzecz małoletnich córek od S. przebywającego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Podstawą jest postanowienie Sądu Rejonowego w B. z dnia 11 lutego 2022 zabezpieczające powództwo na czas trwania postępowania poprzez zasądzenie alimentów od ojca po 3.000 zł miesięcznie na rzecz zaspokojenia potrzeb rodziny.

Proszę o zajęcie stanowiska w wyżej wymienionej sprawie.

Czy przyznać fundusz alimentacyjny na podstawie tych dwóch dokumentów?

W jakiej kwocie (są dwie córki) podzielić na rzecz rodziny kwoty po 3.000,00 zł miesięcznie?

Czy trzeba uwzględnić mamę dzieci, oczywiście nie do funduszu, lecz do proporcjonalnego podzielenia kwoty 3.000 zł na trzy osoby?

Czy żądać jeszcze jakiś dokumentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX