Czy przyznać dodatek węglowy na budynek, który stanowi część gospodarczą nieruchomości? - OpenLEX

Czy przyznać dodatek węglowy na budynek, który stanowi część gospodarczą nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o dodatek węglowy, pozostaje w związku małżeńskim, we wniosku nie wykazał w składzie rodziny żadnych członków rodziny. Nie dołączył też żadnych dokumentów, świadczących o rozpadzie małżeństwa.

Wniosek złożył na inny adres niż adres zameldowania. Jest to drugi wniosek z danego adresu. W domu mieszkalnym gospodarstwo domowe prowadzi rodzina, która wynajmuje mieszkanie od wnioskodawcy. Wnioskodawca złożył wniosek o dodatek węglowy na budynek, który stanowi część gospodarczą nieruchomości.

Do wniosku o dodatek węglowy dołączył wniosek o nadanie numeru porządkowego na przedmiotowy budynek, gdzie wpisał adres do korespondencji inny niż wskazany na wniosku. Przeprowadzony został przez organ wywiad środowiskowy.

W pierwszym terminie nie zastaliśmy wnioskodawcy pod podanym adresem. Po pozostawionej przez organ informacji, dotyczącej zgłoszenia się do organu celem złożenia wyjaśnień, wnioskodawca zgłosił się oświadczając, że z przyczyn rodzinnych nie było go pod podanym adresem. Wobec powyższego, został umówiony kolejny termin wizyty pracowników organu.

W wyniku przeprowadzonego kolejnego wywiadu środowiskowego ustalono, iż wnioskodawca zajmuje jednoizbowe pomieszczenie bez sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ogrzewane kozą. Warunki, jakie zastali pracownicy organu wskazywały na krótkotrwałe, a nie stałe miejsce zamieszkania.

Czy przyznać dodatek węglowy na budynek, który stanowi część gospodarczą nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX