Czy przyznać dodatek węglowy, gdy w bloku wielorodzinnym jest kotłownia, w której znajduje się jeden piec na węgiel, ogrzewający wszystkie mieszkania w danym bloku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona - mieszkająca w budynku wielorodzinnym - złożyła wniosek o dodatek węglowy, wskazując, iż głównym źródłem ogrzewania zajmowanego przez nią lokalu mieszkalnego, jest kocioł na paliwo stałe - węgiel.

Do wniosku Strona dołączyła indywidualną deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw wypełnioną przez Zarządcę, w której wskazano, iż lokal mieszkalny Strony jest ogrzewany ze zbiorczej kotłowni dla całego budynku, opalanej węglem kamiennym.

Z informacji Strony wynika, że faktycznie w bloku jest kotłownia, w której znajduje się jeden piec na węgiel, ogrzewający wszystkie mieszkania w danym bloku, do obsługi tego pieca jest zatrudniony pracownik przez zarządcę. W CEEB została złożona dla danego bloku deklaracja, w której wskazano jako źródło ogrzewania kocioł na paliwo stałe, liczba 38 (tyle, ile mieszkań).

Czy przyznać dodatek węglowy, gdy w bloku wielorodzinnym jest kotłownia, w której znajduje się jeden piec na węgiel, ogrzewający wszystkie mieszkania w danym bloku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX