Czy przyznać dodatek mieszkaniowy, czy wydać decyzję odmowną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W mieszkaniu o powierzchni 65,05 m2 mieszka 3-osobowa rodzina. Pani ma w umowie najmu lokalu 65,05 m2 (umowa z dnia 01.08.2022) oraz aneks z dnia 01.08.2022 r. do umowy najmu lokalu, iż wynajmuje 52 m2, a jeden pokój pozostaje do dyspozycji Wynajmującego i zastrzega on sobie użytkowanie tych 13,05 m2 (1 pokój).

Czy przyznać dodatek mieszkaniowy, czy wydać decyzję odmowną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX