Czy przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania instalacji stanowi podstawę do cofnięcia decyzji udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, działając na podstawie art. 71a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - dalej pr. bud. po stwierdzeniu dalszego użytkowania spalarni odpadów, mimo nakazania wstrzymania jej użytkowania, w trybie art. 71a pr. bud. nakazał prowadzącemu instalację przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania, wynikającego z ostatecznej decyzji starosty wydanej w 1999 r. Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania wiązać się będzie ze zmianą (zmniejszeniem) wydajności instalacji do termicznego przekształcania odpadów oraz zmianami wyposażenia instalacji (m.in. filtrów, absorbera, kotła, wymienników ciepła).

Czy przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania instalacji stanowi podstawę do cofnięcia - bez odszkodowania - decyzji udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów, uwzględniającego zezwolenie na termiczne przekształcanie odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX