Czy przysługuje świadczenie rodzicielskie kobiecie, która podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym jako osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba ubiega się w OPS o przyznanie świadczenia rodzicielskiego w związku z urodzeniem dziecka 23.08.2017 r. Wnioskodawczyni od 22.07.2016 r. podlega ubezpieczeniu w ZUS jako osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem ur. 20.07.2015 r., która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalno-rentowym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność.

Czy osobie przysługuje wnioskowane świadczenie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access