Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawną ciocią męża? - OpenLEX

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawną ciocią męża?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X opiekuje się niepełnosprawną ciocią męża, która wymaga stałej opieki. Ciocia jest osobą bezdzietną, posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, ma 82 lata, małżonek cioci zmarł dwa lata temu. Panie mieszkają razem. Pani X wraz z mężem zgodnie z aktem notarialnym otrzymali zabudowaną nieruchomość w zamian za dożywocie na rzecz cioci – stosownie do art. 908 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) – dalej k.c., czyli przyjęcie ich jako domowników, dostarczenie im wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału oraz zapewnienie im odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie i na starość wraz z opieką lekarską, z dowozem do lekarza.

Czy Pani X przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawną ciocią męża?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX