Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na dziecko matce, która otrzymuje stypendium stażowe ze środków unijnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba (matka) opiekująca się niepełnosprawnym, dorosłym dzieckiem, która zrezygnowała z zatrudnienia i otrzymująca z tego tytułu świadczenie pielęgnacyjne może brać udział w szkoleniu, a następnie otrzymywać stypendium stażowe ze środków unijnych w wys. 1057 zł miesięcznie przez okres 2 lub 3 miesięcy nie tracąc prawa do świadczenia pielęgnacyjnego?

Opisane stypendium stażowe jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ma na celu powrót na rynek pracy osobom długotrwale biernym zawodowo. Stypendium stażowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Osoby otrzymujące stypendium stażowe są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, a składka wynosi 0,00 zł.

Matka dorosłej osoby niepełnosprawnej nie podlega już obowiązkowi ubezpieczeń społecznych odprowadzanych przez organ wypłacający świadczenie pielęgnacyjne, gdyż przekroczyła okres niezbędny 20 lat dla kobiety uprawniający do uzyskania świadczeń emerytalnych.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access