Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2017 r.

PYTANIE

Czy przysługuje odliczenie zryczałtowanego podatku VAT (zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną) wynikającego z faktury VAT RR w przypadku zawarcia zapisu na fakturze, że zapłata dla dostawcy (rolnika) nastąpi w terminie 7 dni, a faktycznie zapłaty dokonano w 11 dniu od daty wystawienia faktury i dokonania nabycia?

Przepis art. 116 ust. 6, pkt 2 ustawy stanowi, że ryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

1) nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną,

2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności.

Czy zachowanie ustawowego terminu zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego w ciągu 14 dni pomimo ustalenia przez strony krótszego terminu daje prawo do odliczenia podatku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?