Czy przysługuje dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na dziecko, które mieszka w internacie i uczy się w szkole branżowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przysługuje zasiłek rodzinny i dodatek na tzw. dojazdy albo internat na niepełnoletnie dziecko, jeżeli zgodnie z zaświadczeniem jest ono uczestnikiem Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy i od poniedziałku do piątku mieszka w internacie przy ośrodku, a ponadto dziecko w tym roku szkolnym jest uczniem szkoły branżowej w innej miejscowości niż siedziba internatu, do której dojeżdża?

Czy dodatek do zasiłku rodzinnego na tzw. internat nie należy się?

Dziecko to na weekendy wraca do rodziców do domu, który znajduje się w innej miejscowości niż internat OHP i innej niż siedziba szkoły branżowej. Z informacji uzyskanych wynika, że rodzice ponoszą częściową odpłatność za wyżywienie do OHP.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX