Czy przysługuje dodatek na drewno, jeśli wnioskodawca w deklaracji wskazał źródło ciepła kocioł na paliwo stałe, ale nie wskazał funkcji c.o., ani rodzaju paliwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o dodatek na drewno, w deklaracji wskazał źródło ciepła kocioł na paliwo stałe, ale nie wskazał funkcji c.o., ani rodzaju paliwa, po 11 sierpnia 2022 dokonał korekty deklaracji CEEB w zakresie funkcji c.o. i rodzaju paliwa, wskazując drewno. W wyjaśnieniach dotyczących wypełnienia deklaracji CEEB omyłkowo nie wypełnił funkcji c.o. i rodzaju paliwa.

Czy przysługuje dodatek na drewno, jeśli wnioskodawca w deklaracji wskazał źródło ciepła kocioł na paliwo stałe, ale nie wskazał funkcji c.o., ani rodzaju paliwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX