Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wierzycielka złożyła wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dwoje dzieci. Nie ma orzeczonego rozwodu ani separacji (sprawa jest w sądzie).

Przedłożyła postanowienie Sądu, w którym udzielono powódce "zabezpieczenia na czas trwania procesu poprzez zobowiązanie pozwanego (…) do łożenia tytułem kosztów utrzymania rodziny świadczeń w kwocie 1500,00 zł miesięcznie, płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca z góry do rąk powódki z odsetkami w wysokości ustawowej na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 2020-06-05."

Czy posiadając powyższe zabezpieczenie przy spełnieniu pozostałych warunków przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?