Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przyjęcie zabezpieczenia w postaci hipoteki lub zastawu w związku ze wstrzymaniem wykonania decyzji na podstawie art. 239f Ordynacji podatkowej skutkuje przerwaniem biegu terminu przedawnienia zobowiązań określonych w tej decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?