Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zarządca drogi - organ uzgadniający projekt decyzji o warunkach zabudowy odmówił uzgodnienia.

Czy przygotowując projekt decyzji odmawiającej ustalenia wz dla inwestycji przeprowadzam cała analizę wynikającą z przepisu art. 64 ust. 1 i powiązanego z nim art. 53 ust. 3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) – dalej u.p.z.p., czy też wystarczy, jeśli w uzasadnieniu opiszę etapy postępowania i jak doszło do podjęcia decyzji o odmowie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację