Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prawidłowe jest twierdzenie, że Samorządowa Instytucja Kultury starając się o granty w projektach realizowanych w ramach wsparcia ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego używając sformułowania "wkład własny" rozumie środki pochodzące z dotacji podmiotowej, przychody z prowadzonej działalności, dotacje celowe, dotacje od sponsorów, inne nie pochodzące ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czy zatem prawidłowe jest stwierdzenie o podwójnym finansowaniu w przypadku wykazania jako wkład własny środków pochodzących z dotacji podmiotowej i celowej w łącznej kwocie 135.000 pln (w tym 100.000 pln WPI oraz 35.000 pln dotacja podmiotowa).

Nadmieniamy że projekt nie będzie rozliczany w formie refundacji poniesionych kosztów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację