Czy przychód ze sprzedaży samochodu należy rozpoznać w działalności gospodarczej jako sprzedaż środka trwałego i opodatkować stawką 3% czy też nie jest to prawidłowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik (osoba fizyczna korzystająca ze zwolnienia z VAT do 200.000 zł w roku art. 113 ustawy o VAT) jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik posiadał samochód w ramach działalności gospodarczej - środek trwały w firmie (wprowadzony do ewidencji środków trwałych, gdyż w poprzednich latach podatkowych podatnik rozliczał amortyzację - był opodatkowany podatkiem liniowym). Obecnie (będąc opodatkowany już ryczałtem) wycofał samochód z działalności i zamierza go sprzedać na umowę kupna-sprzedaży w ramach majątku prywatnego (pomiędzy wycofaniem z działalności, a sprzedażą upłynie około miesiąca czasu).

Czy przychód ze sprzedaży samochodu należy rozpoznać w działalności gospodarczej jako sprzedaż środka trwałego i opodatkować stawką 3%, czy też nie jest to prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX