Czy przy znacznej odległości budynku od granic działki, właściciel sąsiedniej działki, winien mieć przymiot strony postępowania przy ustalaniu warunków zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jędrzejczak-Syrek Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor jest w trakcie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę obory dla młodego bydła do wagi 450 kg. Po jej otrzymaniu wystąpi o decyzję o warunkach zabudowy. Inwestycja ma na celu poprawienie utrzymania zwierząt w istniejącym gospodarstwie rolnym, stanowić ma kontynuację gospodarskiej hodowli bydła. Na chwilę obecną w gospodarstwie zlokalizowanym w innej części wsi znajduje się 195,8 DJP, a po przeniesieniu młodych krów do nowej obory i przy pełnej obsadzie, zwiększona zostanie ilość DJP w całym gospodarstwie do 199,4 DJP. Obora ma wymiary 41 x 31 m i jest w niej 100 miejsc dla młodego bydła. Zlokalizowana ma być w odległości około 40 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną. Inwestor jest skonfliktowany w właścicielem tej niezabudowanej nieruchomości.

Czy przy znacznej odległości budynku od granic działki, właściciel sąsiedniej działki, winien mieć przymiot strony postępowania przy ustalaniu warunków zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX