Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2018 r.

PYTANIE

Czy przy zmianie decyzji przyznającej zasiłek stały w związku z weryfikacją kryteriów dochodowych można uwzględnić nowe kwoty zasiłku pielęgnacyjnego?

Przykład:

Jedynym dochodem podopiecznej jest zasiłek stały w wys. 481 zł miesięcznie (zgodnie z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przyznany do 31.08.2023 r.) i zasiłek pielęgnacyjny w wys. 153 zł miesięcznie. Kobieta odebrała już decyzję o zmianie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, który od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r. wynosi 184,42 zł i od 01.11.2019 r. do 31.08.2023 r. wynosi 215,84 zł. Decyzja jest prawomocna.

W związku z weryfikacją kryteriów dochodowych wydana będzie decyzja zmieniająca, na podstawie, której zasiłek stały od 01.10.2018 r. będzie wynosił 548 zł, tj. 701 zł – 153 zł zasiłek pielęgnacyjny = 548 zł.

Czy posiadając już wiedzę o zmianie kwot zasiłku pielęgnacyjnego w tej decyzji można uwzględnić nowe kwoty zasiłku pielęgnacyjnego i wyliczyć zasiłek stały od 01.12.18 r. do 31.11.18 r. biorąc pod uwagę wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 184,42 zł (od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.), tj 701 zł – 184,42 zł = 516,58 zł i analogicznie od 01.12.19 r. do 31.08.2023 r. uwzględniając wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 215,84 zł (od 01.11.2019 r. do 31.08.2023 r.), tj. 701 zł – 215,84 zł = 485,16 zł miesięcznie.

Różnice w wysokości zasiłku pielęgnacyjnego nie przekraczają 10% kryterium dochodowego i nie będą stanowiły podstawy do zmiany w decyzji przyznającej zasiłek stały.

Jednak w chwili dokonywania zmiany w decyzji w związku z weryfikacją kryteriów dochodowych posiadamy wiedzę o tym, jaka będzie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w przyszłości.

Czy błędem jest uwzględnienie ich w decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego w związku z weryfikacją kryteriów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?