Czy przy zamówieniach sektorowych wniesienie przez wykonawcę pozwu na zasadach ogólnych prawa cywilnego powoduje wstrzymanie... - OpenLEX

Czy przy zamówieniach sektorowych wniesienie przez wykonawcę pozwu na zasadach ogólnych prawa cywilnego powoduje wstrzymanie zawarcia umowy przez zamawiającego z innym wykonawcą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 września 2017 r.
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2016 r.

PYTANIE

Czy przy zamówieniach sektorowych o wartościach poniżej progów unijnych, do których nie mają zastosowania przepisy p.z.p. (art. 133 ust. 1 p.z.p.) w przypadku skorzystania przez wykonawcę z możliwości rozwiązania sporu na zasadach ogólnych wynikających z prawa cywilnego takie działanie (oczekiwania na rozstrzygnięcie) wstrzymuje zawarcie umowy przez Zamawiającego z innym Wykonawcą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX