Czy przy zabiegu zaćmy dopuszczalne jest podawanie znieczulenia miejscowego przez lekarza okulistę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tymiński Radosław
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto powinien wypełniać kartę znieczulenia w przypadku zabiegów zaćmy, gdy znieczulenie miejscowe jest wykonywane przez lekarza chirurga okulistę, natomiast zgodnie ze standardami postępowania medycznego w trakcie trwania zabiegu obecny jest również lekarz anestezjolog monitorujący podstawowe funkcje życiowe, mając na uwadze zapisy § 9 pkt 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2022 r. poz. 392)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX