Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Czy przy wystawianiu ocen na półrocze bądź na koniec roku należy wyliczać średnią z ocen cząstkowych otrzymanych przez ucznia? Czy można jednakowo traktować oceny wystawiane z odpowiedzi ustnych, pisemnych, kartkówek, zadań domowych, referatów, wykonywanych ilustracji, hodowli roślin, obserwacji itp.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?