Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnikowi X spółce z o.o. użyczono nieodpłatnie maszynę do jonizacji i uzdatniania wody. W związku z tym użyczeniem w spółce X rozpoznano przychód w wysokości 80 jednostek (cena rynkowa na podstawie art. 12 ust. 5 CIT). Spółka na mocy umowy ze swoim kontrahentem Y (nie powiązanym z podmiotem, który maszynę użyczył nieodpłatnie) wypożycza otrzymaną nieodpłatnie maszynę co miesiąc inkasując z tego tytułu 100 jednostek netto/miesiąc wystawia też na to fakturę VAT.

Czy w sytuacji kiedy spółka X osiąga przychód z tytułu wynajmu maszyny kontrahentowi Y, na podstawie wystawionej faktury, może rozpoznać koszt w wysokości 80 jednostek?

Na podstawie art. 15 ust. 1i CIT, zgodnie z którym: "W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, w związku z którymi, zgodnie z art. 12 ust. 5-6a CIT, został określony przychód (...) kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami, jest wartość przychodu określonego na podstawie art. 12 ust. 5 i 6 CIT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?