Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jastrzębski Maciej
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mamy do czynienia z trzykrotnym przejściem prostopadłym sieci napowietrznej do 1 kV. Słupy stoją daleko poza strefą pasa drogowego, a same przewody spełniają z nadwyżką skrajnię w odniesieniu do istniejącej drogi. Starostwo powiatowe nałożyło obowiązek uzgodnienia prac, które mają być prowadzonych w pasie drogowym z zarządcą sieci. Od tego warunkuje możliwość akceptacji i przyjęcia wniosku na zgłoszenie robót budowlanych.

Czy przy wykonywaniu prac drogowych z zakresu jej przebudowy (poszerzenia) lub nakładki bitumicznej, napowietrzną sieć energetyczną należy traktować jako infrastrukturę kolidującą z drogą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?