Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalak Marcin
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nieruchomość jest własnością podmiotu. W sprawozdaniu finansowym nieruchomość ta od momentu przyjęcia do użytkowania w 2005 r. jest wykazywana w poz. A.IV.1 "Inwestycje długoterminowe - Nieruchomości".

W 2004 r. firma zaciągnęła kredyty inwestycyjne na sfinansowanie budowy nieruchomości.

Przy wycenie wartości początkowej w 2005 r. oprócz standardowych kosztów materiałów, czy wynagrodzeń pracowników budowy wliczono do wartości całą kwotę odsetek (z góry) od tychże kredytów, odsetki te jednak nie były płatne z góry, tylko systematycznie spłacane są do dnia dzisiejszego, przy czym w wyniku przeszacowania odsetek przez bank, wartość tych odsetek zmniejszyła się. Na dzień przyjęcia nieruchomości zapłacono pierwsze dwie transze odsetek.

Po wybudowaniu została nieruchomość została częściowo sprzedana, a częściowo jest wynajmowana. W związku z powyższym część wartości nieruchomości weszła w kolejnych latach sprzedaży kolejnych mieszkań w koszty firmy jako "Koszt własny sprzedaży".

Czy przy wstępnej wycenie kosztów budowy nieruchomości można ująć pełną wysokość odsetek od kredytu finansującego tą inwestycję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?