Czy przy wniosku o pozwolenie na budowę użytkownika wieczystego stroną postępowania jest właściciel terenu? - OpenLEX

Czy przy wniosku o pozwolenie na budowę użytkownika wieczystego stroną postępowania jest właściciel terenu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Użytkownik wieczysty wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Czy w takim postępowaniu stroną jest właściciel terenu tj. Skarb Państwa lub gmina?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX