Czy przy uchwalaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawsze musi być sporządzona prognoza oddziaływania... - OpenLEX

Czy przy uchwalaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawsze musi być sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przy uchwalaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawsze musi być sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko, tj. gdy uzyskano: - opinię sanitarną od powiatowego inspektora sanitarnego uzgadniającą pozytywnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX